Türkçe En İyi İnternet Gazetesi
Günün Haberleri Giriş Sayfam Yap Favorilere Ekle Künye İletişim Son Dakika Ekle RSS
 
 
ANA SAYFA ANTALYA KKTC TÜRKİYE DÜNYA SPOR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
ANTALYA   27/36 °C
 
 
    ​59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başvuruları Başladı  
 
    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Antalya Fırtınası  
 
    Girne Amerikan Üniversitesiden Uluslararası Teşekkür ve Takdir Çalıştayı  
 
    Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa'dan Ücretsiz Kurban Kesim Yerleri  
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ndaki Düzenlemeler Yürürlükte
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ndaki Düzenlemeler Yürürlükte
 
Adalet, Milli Savunma ve İçişleri bakanlarının birlikte yürüttüğü, İçişleri Bakanlığı’nın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler yürürlüğe girdi.
 
5 Ağustos 2015 Çarşamba - 12:09

Temmuz 1985 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan ‘hükümet komiseri ve yardımcılarının,’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı, 2. maddesine ise ‘Mahallin en büyük mülkî âmiri; İllerde vali, ilçelerde kaymakamı’, ‘Genel kolluk kuvvetleri; il içinde görevli veya o ilde geçici olarak görevlendirilmiş polis ve jandarma birliklerini’, ‘’İrtibat kurulu’, ‘Mahallin güvenlik amiri’ ve ‘Yetkili kolluk amiri’ bentleri eklendi. 

Aynı yönetmeliğin 3. maddesi “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.” maddesi eklenerek, şunlar sıralandı: “İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu düzeni ve genel asayişin temini bakımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yıl içerisinde aynı usulle değiştirilebilir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.

Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Ayrıca, kuvvet talep edilecek askeri birlik komutanlığına da bildirilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur. Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir.”

HER TÜRKLÜ TEHLİKELİ EŞYA VE ARACIN TOPLANTI YERİNE SOKULMASININ ENGELLENMESİ TEDBİRLERİ

Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (j) bentleri 

“e) Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeleri toplantı yerine sokmak isteyen kişileri önlemek, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı olmak,”

“f) Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan ve kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak isteyen kişileri önlemek amacıyla, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı olmak,”

“g) Halkı suç işlemeye özendirici konuşmaları önlemek,”

“j) Toplantının ve gösteri yürüyüşünün kanunlara uygun yürütülmesi amacı ile yetkili kolluk amirince istenen hususları yerine getirmek ve çalışmalarına yardımcı olmak.” şeklinde değiştirildi. 

DÜZENLEME KURULU, YÜRÜYÜŞ BAŞLAMADAN ÖNCE TOPLANTI YERİNDE OLACAK

Yönetmeliğin 10.maddesi de, “Düzenleme kurulu, başkan dahil en az yedi üyesini toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamadan önce toplantı yerinde hazır bulundurmak ve bunların toplantının bittiği, katılanların tamamen dağıldığı yetkili kolluk amirince kendilerine bildirilinceye kadar toplantı yerinde kalmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan tutanak, düzenleme kurulu tarafından hazırlanarak yetkili kolluk amirine teslim edilir.

Düzenleme kurulunun çabalarına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşünde sükun ve düzen sağlanamaz veya toplantı ve gösteri yürüyüşü amacı dışına çıkarsa, kurul veya toplanamadığı takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirir. Bu durum, düzenleme kurulunun o ana kadar kanundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün sona erdirilmesine karar verilmesi halinde düzenleme kurulu üyeleri bu karara uyarak, yerine getirilmesi için kararın ilanı dahil, her türlü gayreti göstermek zorundadırlar.

Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen Kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü hâline dönüşürse:

a) Düzenleme kurulu veya kurul başkanı toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.

b) Düzenleme kurulunun veya kurul başkanının bu görevi yerine getirmemesi hâlinde, durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.

c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderir.

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kişilere karşı fiili saldırı hali mevcutsa, ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır.” diye düzenlendi. 

‘GÜVERLİK KUVVETLERİ AMİRİ’ İBARESİ ‘YETKİLİ KOLLUK AMİRİ’ OLDU

14. maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘güvenlik kuvvetleri âmiri’ ibaresi ‘yetkili kolluk amiri’ şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘hükümet komiseri’ ibaresi ‘yetkili kolluk amiri’ şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan ‘mahallî mülkî âmirine’ ibaresi ‘yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine’ şeklinde değiştirildi.
Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (g), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan ‘O yerin yetkili’ ibaresi ‘Mahallin’ olarak değiştirildi ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklendi:

“d) Toplantının huzur ve sükununu bozanları, düzenleme kurulunun isteği üzerine toplantı yerinden uzaklaştırmak,”

“e) Kanuna uygun olarak başlayıp kanuna aykırı duruma dönüştüğü, düzenleme kurulu aracılığı ile topluluğa ilan edilmesine rağmen dağılmayan topluluğa, kanuna uyarak dağılmalarını dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar etmek ve topluluk dağılmazsa basınçlı ve/veya boyalı su veya diğer zor kullanma araçları ile zor kullanarak topluluğu belirlenen güzergahtan dağıtmak,”

“g) Toplantı veya yürüyüşe ateşli silah veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı madde veya her türlü kesici, delici alet veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri, demir bilye ve sapan gibi bereleyici, boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler veya kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak katılanlar veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayın yapanlar bulunuyorsa bunları olay yerinden uzaklaştırarak toplantı ve gösteri yürüyüşünün devamını sağlamak, ancak bunların sayıları ve davranışları, toplantı ve gösteri yürüyüşünü kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşü niteliği kazandıracak derecede ise, yukarıdaki bent hükümlerine göre hareket etmek,”

“h) Kanuna aykırı olarak başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde olayı derhal mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri alıp, topluluğa dağılmalarını, aksi durumda zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunmak ve topluluk dağılmazsa basınçlı ve/veya boyalı su veya diğer zor kullanma araçları ile zor kullanarak dağıtmak,”

“l) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında suç işleyenleri, yukarıdaki bentlerde belirtilen emir ve ihtarların yapılmasına gerek duymadan yakalamak ve haklarında yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, genel hükümlere göre işlem yapmak,”

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında bir amaçla kullanılamaz.”

Yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘mahallin genel kolluk âmir ve komutanları’ ibaresi ‘mahallin güvenlik amirleri’ şeklinde değiştirildi, maddeye “Ayrıca mahallin güvenlik amiri tarafından, asayiş harekat merkezinde görevlendirilenlerin dışında bir personel de askeri birlik harekat merkezinde görevlendirilir.” fıkrası eklendi. 

YASAKLAMA VE İKİ AYI GEÇMEMEK ÜZERE ERTELEME YETKİSİ

Yönetmeliğin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘toplantı veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamaya veya iki ayı geçmemek üzere ertelemeye yetkilidir.’ ibaresi ‘belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.’ diye değiştirilmiştir.

24. madde “Mahallin en büyük mülki amirince düzenleme kurulu başkan ve üyelerine yapılacak her türlü tebligat il merkezlerinde il hukuk işleri müdürlüklerince; ilçe merkezlerinde ise ilçe yazı işleri müdürlükleri veya ilçe hukuk işleri şeflikleri tarafından yapılır. Acil hallerde bu tebligat güvenlik kuvvetlerine yaptırılabilir.” şeklinde değiştirildi.

ZARARLARIN TAZMİNİ

Aynı Yönetmeliğin 25. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile 5442 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.
Birinci fıkrada valiye verilmiş olan yetkiler, ilçede kaymakamlar tarafından da kullanılabilir.
Mahallin en büyük mülki amirliğince toplantının güvenliği için, kurum ve kuruluşlardan sağlanan araç-gereç ve ilgili personel toplantı sonuna kadar mahallin güvenlik amirinin emrine girer.”

Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin 11, 12 ve 13. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Arkadaşına Gönder   Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
 
 
Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkacak
 
Aşırı Sıcak ve Güneşten Korunmalıyız
 
 
FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
YORUMLAR     Onay bekleyen yorum yok.
 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
 
 
 
   
 
Bu haber henüz yorumlanmamış...

 
DİĞER HABERLER
 
YAŞ'ta Son Gün Çalışmaları Başladı
Yüksek Askeri Şura Başbakan Davutoğlu başkanlığında üçüncü gün çalışmalarına ...
TSK'nın Yeni Komuta Kademesi Belirlendi
Yüksek Askeri Şura'nın ikinci gününde, TSK'nın yeni komuta kademesi belirlendi. ...
Genelkurmay Açıkladı: 434 Kişi Yakalandı
Genelkurmay Başkanlığı, gün içerisinde, kara hudutlarında yasa dışı geçiş ...
PKK'dan Dağlıca'da Komutanlığa Saldırı
Dağlıca Tabur Komutanlığı'na teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda, ...
 
 
Atak Helikopterleri Şırnak'tan Havalandı
Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği mayınlı saldırıda 3 asker şehit düştü. ...
Yüksek Askeri Şura'da İkinci Gün
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), ikinci gün çalışmalarına Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu ve Özel ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine ...
Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Kapatıldı
Tunceli-Erzincan karayolu, "teröristlerin can ve mal güvenliğine yönelik ...
 
 
YAŞ Başbakan Davutoğlu Başkanlığında Toplandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı.
Memurlar ve Hükümet Masaya Oturacak
5 milyon memur için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Her konfederasyon ...
YAŞ Toplantısı Bugün Başlıyor
Başbakan Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek YAŞ toplantısı bugün başlıyor.
Ağrı'da Hain Saldırı
Genelkurmay Başkanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Karabulak Jandarma ...
 
 
  GÜNÜN MANŞETLERİ
​59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başvuruları Başladı

​59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başvuruları Başladı

  Antalya Esnafı Turistle Ne Zaman Buluşacak ?
 
  Gönlünüzce Nice Bayramlara
  ÇOK OKUNANLAR
www.buyukantalya.com
  YAZARLAR
 
 
Gönlünüzce Nice Bayramlara
 
Mehmet Kesim
 
 
İnsanlık Hali
 
Hüseyin Kaya
 
 
Ve Son Söz Seçmende
 
Reşit KESİM
 
 
Antalya Esnafı Turistle Ne Zaman Buluşacak ?
 
Byturco diyor ki...
   
  Süleyman SOYLU  
   
  Yılmaz Erdoğan  
  FOTO GALERİ
Güzeller Güzeli Rus Spor Spikeri, Sosyal Medyaya Damga Vuruyor

Güzeller Güzeli Rus Spor Spikeri, Sosyal Medyaya Damga Vuruyor

magazinekibi
   
  BONNE VIE Dergisi  
   
  ​Mehmet Akif Alakurt  
  ÇOK YORUMLANANLAR
 
  Bak Sen Sıla'ya!
  FACEBOOK'TA BYTURCO
  TWITTER'DA BYTURCO
  ANKET
     
 
Düzenli Olarak Spor Yapabiliyor Musunuz?

Evet
Hayır

Sonuçlar Anket arşivi
 
     
 
 
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene EKle
 
 
  •Antalya
  •KKTC
  •Türkiye
  •Dünya
  •Spor
  •Özel Röportaj
 
 
  •Siyasiler
  •Yaşam
  •Çeşitli
 
 
  •Spor
  •Magazin
  •Antalya
  •KKTC
  •Türkiye
  •Dünya