Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinden Salgınla Mücadeleye Eleştiri

6 Eylül 2021 Pazartesi  22:49

.
KTTB’nin açıklamasında “Ülkemizde son günlerde yaşanan hızlı antijen/PCR testlerinin hangi merkez tarafından ve nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili karmaşa salgın yönetimini zafiyete uğratma riskini getirmektedir. Bu karmaşayla beraber test yaptırmak isteyenlerin başvuracağı merkez sayısı oldukça azalmış durumdadır. Salgın yönetimi ve kontrolünde en önemli faktör olan testlerin ulaşılabilir ve güvenilir olması salgın yönetiminin altın standardı olmalıdır” denildi.
“Ülkemizde yaşanacak herhangi bir salgının yönetilmesine yasal zemin oluşturan ve bilimsel akıl yolunu gösteren, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası mevcuttur” şeklinde devam edilen açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre ülkede salgın kontrolünde yararlanılmak üzere bir araya getirilecek alanında uzman kişilerin görüş ve önerileriyle, bilimsel yol haritası planlanması için alt komiteler kurulması gereklidir” ifadelerine yer verildi.
KTTB tarafından Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın üç alt komitesinden bir olan Labaratuvar Komiresi’nin görev ve sorumlulukları da aktarılarak, şöyle devam edildi:
“Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü sistemi içinde laboratuvar alanında yürütülen çalışmaların planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi (BHÜK)’ne bilimsel ve teknik konularda önerilerde bulunmak ve mikrobiyolojik tanı, araştırma laboratuvarlarını standardizasyon, kalite güvencesi ve laboratuvar güvenliği ile personel eğitimleri açısından değerlendirip görüş bildirmektir. Ayrıca ülkenin ihtiyacı olan referans merkezlerini ve laboratuvarların etkin kullanımını sağlayıcı tedbirleri önermektir.
Bütün bu bilgiler ışığında sorarız;

KTTB olarak salgının en başından beri yasal ve bilimsel yolu hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımızla uygulanmaya başlanan mevcut Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın emrettiği BHÜK ve bu üst komiteye rehberlik edecek alt komitelerin (Sürveyans Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Laboratuvar Komitesi) aktif bir şekilde, hiçbir baskı altında kalmadan bilimsel akılla kararlar üretmesiyle yaşadığımız salgını en az hasarla atlatmamız mümkündür.
Toplum sağlığı es geçilerek, kısa dönemli ekonomik kaygılarla alınacak olan kararlar salgın hastalığın daha da yayılmasına neden olacaktır. Salgın hastalığın önüne geçilememesinin telafisi mümkün olmayacak ekonomik kayıplar ve toplum sağlığını tehdit ile çocuklarımızın sağlığı ve geleceğine geri dönüşümsüz yaralar açacağının farkında olmalıyız.
Toplum adına yönelttiğimiz tüm bu sorular ve kaygıları gidermek güvenilir bir salgın yönetimi ile mümkündür. Güvenilir bir salgın yönetimi ise bilimsel temelden ayrılmadan alınacak kararlar ve şeffaf açıklamalar ile sağlanabilir. Çalıştırılması gereken bütün komitelerin şeffaf bir şekilde, düzenli olarak çalışıp bilimsel yoldan ayrılmadığının güvencesi için alanında uzman ve teknik üyelerin yanı sıra yasanın da tarif ettiği şekilde KTTB temsilcilerinin de katılımı ile çalıştırılması gerekmektedir. KTTB olarak daha önce defalarca gerek yazılı gerek sözel olarak bütün komite toplantılarına eksiksiz bir şekilde katılımımızın sağlanmasını talep etmiş bulunmaktayız.”Sayfa Adresi: http://www.byturco.com/haber/Kibris-Turk-Tabipler-Birliginden-Salginla-Mucadeleye-Elestiri/416680