Doç. Dr. Demir Özdemir'e inovatif ürün ve buluş yarışmasında ödül

16 Kasım 2021 Salı  11:51

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demir
Özdemir, WILEY tarafından düzenlenen inovatif ürün ve buluş yarışmasında “Short-Term Storage Method
for Genomic DNA” isimli çalışması ile Wiley Analytıcal Scıence Award 2022 ikincilik ödülüne layık
görüldü. Selülozun DNA’yı koruma özelliği incelenen çalışmada, saf selüloz içeren kâğıt havlu ve kurutma
kağıdı gibi materyallerin DNA’yı bozulmadan 130 gün boyunca oda sıcaklığında saklayabildiği ve saklanan
DNA’nın yüksek kalitede yeniden izole edilebileceği ortaya koyuldu.
PATEN BAŞVURUSU YAPILDI
Doç. Dr. Demir Özdemir, çalışmasında düşük maliyetli selülozik materyallerin DNA’yı korumada en az
FTA kartları ve DNA/RNA koruma ürünleri gibi yüksek fiyatlı ticari ürünlerle yarışacak düzeyde bir
etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Doç. Dr. Demir Özdemir tarafından ulusal patent başvurusu yapılan
araştırmanın özellikle DNA’yı hedefleyen moleküler genetik çalışmalarda sahadan örnek toplama ve
örneklerin laboratuvara taşınması aşamalarındaki soğuk zincir uygulamalarında ve yüksek fiyatlı DNA
koruma ürünlerinin temininde ortaya çıkan zorluk ve maliyetlere yönelik bir alternatif sunması
beklenmektedir.Sayfa Adresi: http://www.byturco.com/haber/Doc-Dr-Demir-Ozdemir-e-inovatif-urun-ve-bulus-yarismasinda-odul/416930