Bakan Albayrak Ekonomide Reform Paketi'ni açıkladı

10 Nisan 2019 Çarşamba  12:12

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u duyurdu. Bakan Albayrak, ekonomi, yargıda reformların yapılacağını söyledi.
İşte Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından ana başlıklar

-Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Ağustos ayından bugüne kadar STK'ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.
-İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.
-Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık.
-Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik.
-İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız.
-Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız.
-Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.
-YEP’te koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019’da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.
-Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradaye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı bu adımları hayata geçireceğimizin teminatıdır.
Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak.
-Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.
-Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.
-Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.
-Ulusal veri merkezi kurulacak.
-Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.
-Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar.
-Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.
-Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.
-Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.
-Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.
-Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.
Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak.
-Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” diye düşünmeyecekler.
-Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler. Ek kaynak da oluşturacağız.
-Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek.
Mali şeffaflık artırılacak.

Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

-Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek.
-Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.
-Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağını gıda konusunda hazırladık.
-Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.
-Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.
-Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.
- Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.
-Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek.
-Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak.
-Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak.
-Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız.
-Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile sera a.ş. kurulacak.
-Sera a.ş. ile 2019'da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak.
Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız.
Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz.
-Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız.
-Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek.
- Bütçede 76 milyar tl tasarruf hedefliyoruz.
-Gelirlerimizi daha da artırmak için toplumun genelini etkilemeyen, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak ve enflasyona etkisi minimum olacak bazı adımlar hayata geçecek.
Mükellef hakları icra kurulu kurulacak.
-Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor
-Yüksek geliri daha adil şekilde vergilendireceğiz.
-Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız.
-Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. 
Vergide reformu yeni vergi mimarisi, kayıtdışı ile mücadele ve mükellef hakları adı altında 3 başlıkta topladık.
-Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak.
-Kayıtdışılıkla mücadele edeceğiz.
-Mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.
-Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak.
-Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.
-Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak.
İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz.-İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza'nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.
-İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.
-Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak.
-Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine katkı sağlayacak.
Bir diğer reform alanımız yargı alanı.-Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır.
-Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır.
-Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübilir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.
-Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor.
-Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.
-Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından uygulanacak. 
-Yerli-yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilecek.
-Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımlar atılacak.
SANAYİ İÇİN YENİ PROGRAM AÇIKLANACAK

-Sanayide yerlileştirme programı mayıs'ta açıklanacak.
-Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek.
-Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını ağustos ayında açıklayacak.
-Sanayide yerlileşme programı mayıs ayında açıklanacak.
-Sanayi bakanlığımız bu program ile ARGE'den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek.
TURİZMDE ADIMLAR ATILACAK
-Turizm master planı en geç eylül'de açıklanacak.
-2019'da turist sayısının 50 milyonun üzerinde, gelirinin de 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
-Tarımda milli birlik projesi mayıs ayında açıklanacak.
-PISA 2021 uygulamasında ortaokullar lehine farkın %20, bölgeler arası farkın %10 azaltılması hedeflenmektedir, MEB programı eylül'de açıklayacak.
-2020 yılından itibaren her yıl OKS ve gönüllü BES'te en az 100 milyar lira fon biriktirilmesi öngörülüyor.


 Sayfa Adresi: http://www.byturco.com/haber/Bakan-Albayrak-Ekonomide-Reform-Paketi-ni-acikladi/412632